1° GARA – BORGO VALSUGANA

DON CESARE TRAIL

DATA GARA 26/05/2024
25 km – 1500 d+

2° GARA – RUMO

MADDALENE SKY RACE

DATA GARA 30/06/2024
23 km – 1730 d+

3° GARA – REGNANA

LAGORAI MOUNTAIN RACE

DATA GARA 20/07/2024
23 km – 1730 d+

4° GARA – VIGOLO VATTARO

VIGOLANA THE RACE

DATA GARA 04/08/2024
20 km – 1700 d+

5° GARA – PAMPEAGO

LATEMAR MOUNTAIN RACE

DATA GARA 15/09/2024
25 km – 1680 d+
 

FINALE – MIOLA DI PINE’

COSTALTA EXPERIENCE

DATA GARA 06/10/2024
24 km – 1750 d+